Suomen Naturistiliitto ry:n historiikki

Suomeen rekisteröitiin ensimmäinen naturistiyhdistys, Luonnonmukaiset (LM) ry,  vuonna 1987. Se liittyi myös kansainväliseen INF-naturistien kattojärjestöön. Luonnonmukaiset kasvoi ja toimi suvereenisesti Suomen ainoana, virallisena naturistiyhteisönä vuoteen 1999 asti. Silloin Turus' alettiin puuhaamaan toista naturistiyhdistystä, Suomen Naturistiklubi ry:tä (alkuperäinen nimi: Suomen Kansallinen Naturisti Klubi) (SNC) ry, joka rekisteröitiin vuoden 2001 alussa.

Kumpikin yhdistys toimii osaksi samoilla maantieteellisillä alueilla. LM järjestää toimintaä pääkaupunkiseudulla sekä muualla etelä-ja itä-Suomessa. Satunnaisia tilaisuuksia se voi järjestää kuitenkin Oulun korkeudella asti. SNC:n toiminta kohdistuu pääasiassa lounais-Suomeen ja jonkin verran pääkaupunkiseudulle. 

Yhdistykset suhtautuivat aluksi melko varovaisesti, pidättyväisesti ja epäluuloisesti toisiinsa. Kuitenkin jo vuoden 2002 keväällä kummankin yhdistyksen hallitukset pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksen, jossa käytiin yhdessä läpi kummankin yhdistyksen ideologisia tavoitteita. Tämä hälvensi epäluuloja ja toimi hyvänä avauksena sille ajatusmallille, että Suomen kokoisessa vähäväkisessä maassa kahden pienen yhdistyksen kannattaa toimia yhteistyössä yhteisen elämäntavan, naturismin edistämiseksi.

Vuoden 2002 kesällä vietettiin ensimmäisen kerran Suomen virallista naturistipäivää (-viikonloppua) Yyterin naturistirannalla ja sen läheisyydessä. Kyseisessä tilaisuudessa oli läsnä kummankin yhdistyksen jäseniä ja heidän keskuudessa virisi ajatus siitä, että olisiko Suomessa mahdollista toimia vastaavalla tavalla kuin mitä toimitaan useimmissa Euroopan maissa: Yleensä jokaisessa maassa on maakohtaiset kattojärjestöt, joiden alaisuudessa toimivat kyseisen maan jäsenyhdistykset. Tämä kattojärjestö kuuluisi INF:ään ja edustaisi näin Suomea kansainvälisiin tahoihin päin LM:n luovuttaessa suoran INF-jäsenjärjestö-mandaatin Suomen Naturistiliitolle. Näin kaikki liittoon kuuluvat jäsenyhdistykset olisivat tasa-arvoisia keskenään. Samalla kattojärjestö voisi paremmin ajaa naturistien etuja verrattuna erillisiin yhdistyksiin. Tähän kattojärjestöön liittyvää valmistelutyötä tehtiin enemmän ja vähemmän aktiivisesti puolitoista vuotta, kunnes lopulta 21.02.2004 pidettiin Lahdessa Suomen Naturistiliiton (engl: Naturist union of Finland) perustamiskokous, jossa olivat läsnä kummankin rekisteröidyn naturistiyhdistyksen valitsemat edustajat. Tässä kokouksessa hyväksyttiin liiton säännöt ja sovittiin liiton kotipaikaksi Helsinki.

Kyseisessä kokouksessa valittiin liiton ensimmäisen 2-vuotiskauden puheenjohtajaksi SNC:n hallituksen sihteeri Juha Jonsson, joka toimi aktiivisesti myös Suomen Naturistiliiton sääntöjen valmistelutyössä ja oli myös toinen liiton kehittelytyön alkuunpanijoista Pentti Turusen kanssa. Vastavalitun puheenjohtajan tehtäväksi tuli liiton toiminnan käynnistäminen, suuntaviivojen määrittely ja liiton rekisteröinti. Muuten Lahden kokouksessa sovittiin liiton toimintaperiaatteeksi ja tehtäväksi seuraavaa: "Liiton tarkoituksena on toimia Suomen naturismin julkisivuna, edistää naturismin tunnettavuutta Suomessa, huolehtia jäsenyhdistysten välisistä suhteista ja yhdenvertaisuudesta, sekä toimia Suomen naturistien yhdyssiteenä kansainvälisiin naturistijärjestöihin päin. Liittoon kuuluvat jäsenyhdistykset jatkavat muuten täysin erillisinä, omien aatteellisten toimintaperiaatteidensa mukaan."

Tämän jälkeen Suomen Naturistiliitto ry on järjestänyt kerran vuodessa ison naturistiviikonlopun, jolloin jäsenyhdistysten jäsenet voivat viettää yhteisen viikonlopun tutustuen toisiinsa ja myös jäsenyhdistysten ulkopuolisiin naturisteihin yhteisen rantatilaisuuden merkeissä. Naturistiviikonloppuja vietettiin ensin 2 kertaa Yyterin leirintäalueelta käsin, kunnes osaksi ulkopuolisten ihmisten painostuksen seurauksena totesimme, että meidän on parempi vuokrata oma alue käyttöömme rauhallisen toimintaympäristön takaamiseksi. Sen jälkeen vietimme 4 kertaa tapahtumaa Yyterissä Paulan Pitojen lomakylästä käsin. Näissä tapahtumissa väkeä oli aina toistasataa henkeä ja meillä oli aina rannalla käytössämme iso juhlateltta, jonka lähellä järjestimme paljon erilaista ohjelmaa. Juhlateltan ja rannalla lisäksi olleen "Kansallinen naturistipäivä" -banderollin olivat rakentaneet talkootyönä Suomen Naturistiklubi ry:n jäsenet. Vuonna 2008 tilaisuus peruttiin viime tipassa, kun Yyterin lomakylä myytiin alta pois kuukausi ennen suunniteltua naturistipäivää. Pidimme sinä kesänä vain yhden päivän tynkäjuhlat (VII naturistiviikonloppua) Yyterin rannalla. Vuodesta 2009 lähtien Naturistiviikonloppua on vietetty Hämeenlinnassa, Aulangon lomakylässä, jossa on kokoonnuttu kuutena kesänä. Aulangon tapahtumien osallistujamäärä on vaihdellut 150 ja 183 kävijän välillä. Vuonna 2011 (X naturistiviikonloppu) paikalla oli myös mm. MTV3:n 10-uutisten kevennysryhmä. Vuonna 2015 Naturistiviikonlopun vietto siirtyy Säkylän Kristallirantaan.

Suomen Naturistiliitto on järjestänyt myös kymmenkunta uimahallitapahtumaa, jotka ovat olleet tarkoitettuja kaikille asiasta kiinnostuneille naturisteille.

Samoin Naturistiliitto on myös mobilisoinut ihmisiä osallistumaan mm. Nakukymppi-juoksutapahtumaan ja on jakanut virallista tietoa medioille Suomen naturistisista yhteisöistä. 

Suomen Naturistiliitto on edistänyt Suomen naturistirantahankkeita. Näiden hankkeiden tuloksena saatiin 2012 sovittua yhdessä Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen kanssa siitä, että sen hallinnoimalla Koppärnäsin ulkoilualueella Inkoossa voidaan harjoittaa naturismia Klobbacka -niemen rantakallioilla yhdessä alueen muun virkistyskäytön ohessa. Samoin kesällä 2014 saatiin sovittua Hangon matkailuyhdistyksen myötävaikutuksella, että Tulliniemen rannasta osa pyhitetään naturistirannaksi. 

Liitto on myös ylläpitänyt suhteita kansainväliseen INF-järjestöön päin sekä lisäksi pitänyt yhteyttä skandinaaviseen naturistiportaaliin päin.

Vuosittain annetaan erilaisille medioille lukuisia haastatteluja Suomen Naturistiliiton toimesta.